OHAL Durumunda SGK ve İşçi Çıkarma Süreçleri Nasıl Olacaktır?

Tem 21, 2016 / 15:42 Anasayfa » SGK » OHAL Durumunda SGK ve İşçi Çıkarma Süreçleri Nasıl Olacaktır?

Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde Sayın Cumhurbaşkanı; Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından Anayasamızın 120. Maddesi uyarınca 3 ay boyunca ‘Olağanüstü Hal’ ilan edilmiştir. Dolayısıyla yazımızda bu süreç kapsamında Sosyal Güvenlik işlemlerinin süreçlerinin nasıl yürütüleceğine dair sorularda ard arda gelmeye başlamıştır. Bu yazımda bunlara değineceğim.

Sosyal Sigortalar uygulamaları ile ilgili şu an için uygulamada herhangi bir değişiklik olup olmayacağı belirtilmemiştir. Lakin 2935 sayılı OHAL kanununda işten çıkarılacak işçilerle ilgili bazı sınırlamalar olduğunu görmekteyiz. Sosyal Sigortalar İşlemleri kapsamında şu an için işe giriş işlemleri, işten çıkış işlemleri, Bildirge ve rapor gibi süreçlerle ilgili bir değişiklik henüz yayınlanmamıştır.

Peki Olağanüstü Hal nedir önce onu tanımlayalım.

Olağanüstü Hal; Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, durumlarında olağanüstü hal ilan edilmesi ve usulleriyle olağanüstü hallerde uygulanacak hükümleri belirlemektir.

Olağanüstü Hal ilan edildiği durumlarda 2935 sayılı Kanunun 11. Maddesine dikkat çekmek istiyorum. “Madde 11 – Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9 uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir.

n) İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek”

Sonuç olarak ; OHAL süresince işçinin kendi isteğiyle istifa,İş Kanununun 25. Maddesine göre Ahlak iyiniyet kurallarına uymayan haller dışında, sağlık sebepleri, belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi, emeklilik dışındaki sebeplerin haricinde bir sebeple işçi çıkarmak isteyen işveren bu çıkarma sürecini 3 ay ertelemek durumunda kalacağını belirtmek gerekir. Ayrıca işçi çıkarmak isteyen işverenler kanundaki madde haricine giren durumlarda Bakanlığın yayınlayacağı yazıyı beklemeleri daha doğru olacaktır.Yani bu kanun maddesi ile Devlet OHAL süresince bir nevi işçiyi iş güvencesi altında tutmuş olacağını belirtmek yerinde olacaktır.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Taner ÖZDEMİR
DENETEAM Uluslararası Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.

Muhasebe Network

maillistesialtsutun