5510 sayılı kanununa göre fiili hizmet nedir-3

Ağu 04, 2016 / 14:59 Anasayfa » SGK » 5510 sayılı kanununa göre fiili hizmet nedir-3

Tabloda belirtilen işyeri ve işlerde Kanunun 4 -1 (a) ve (c) bentleri kapsamında çalışarak söz konusu işlerin risklerine maruz kalan sigortalıların prim ödeme gün sayılarına, bu işyerlerinde ve işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için karşılarında gösterilen gün sayıları, fiili hizmet süresi zammı olarak eklenir. 360 günden eksik sürelere ait fiilî hizmet süresi zammı ise 360 gün için eklenen fiili hizmet süresi zammı ile orantılı olarak belirlenir.

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları uygulamasında, yukarıda  yer alan tablonun;

  1. a) (1) ila (9), (11), (12) ve (15) ilâ (18) inci sıralarında yer alanlar için 5  yılı geçmemek,
  2. b) (13) ve (14) üncü sıralarında yer alanlar için 8 yılı geçmemek,
  3. c) (10) uncu sırasında yer alanlar için herhangi bir sınırlama yapılmamak,

üzere, birinci fıkraya göre hesaplanan fiili hizmet süresi zammı prim ödeme gün sayısına eklenir.

Kapsamdaki İşler/İşyerleri Prim Ödeme Gün Sayısına Ekleme
1) Kurşun ve arsenik işleri
5 yıl
2) Cam fabrika ve atölyeleri
5yıl
3) Cıva üretimi işleri sanayii
5yıl
4) Çimento fabrikaları
5 yıl
5) Kok fabrikalarıyla termik santraller
5 yıl
6) Alüminyum fabrikaları
5yıl
7) Demir ve çelik fabrikaları
5yıl
8) Döküm fabrikaları
5yıl
9) Asit üretimi yapan fabrika ve atölyeler
5yıl
10) Yeraltı işleri sınır yok
11) Radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle yapılan işler 5 yıl
12) Su altında veya su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler
5 yıl
13) Türk Silâhlı Kuvvetlerinde 8 yıl
14) Emniyet ve polis mesleğinde, Milli İstihbarat Teşkilatında 8 yıl
15) İtfaiye veya yangın söndürme işleri 5yıl
16)   Basın ve gazetecilik mesleğinde
5 yıl
17)  Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
5yıl
18)   Türkiye Büyük Millet Meclisi
5yıl